Zápis z jednání

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 28.8.2014

Program:

1. Usnesení ze ŠR ze dne 10.10.2013

2. seznámení s Organizačním řádem ZŠ platným od 1.9.2014
3. seznámení s Provozním řádem ZŠ platným od 1.9.2014

4. seznámení s Organizačním řádem MŠ platným od 1.9.2014

5. seznámení s Provozním řádem MŠ platným od 1.9.2014

6. seznámení s ŠVP ZV LMP -  platné od 1.9.2014

7. seznámení s úpravami ŠVP ZV Učíme se pro život – doplnění osnov jednotlivých předmětů  v souvislosti s inovací vzdělávacího obsahu předmětů Prv, Pd, Vl, Pč, Vv na I.st. a F, Ch, Př a Inf na II.st. v rámci projektu Zvyšování kvality výuky v přírodovědných a technických oblastech.a seznámení s Učebními osnovami volitelného předmětu Biologická, fyzikální a chemická praktika - platné od 1.9.2014

8. seznámení s Dodatkem č.1. ke Školnímu řádu

9. seznámení s Výroční zprávou 2013-2014

10. seznámení s Koncepcí rozvoje školy 2014 – 2016

11. seznámení s Ročním plánem školy 2014 – 2015

12. seznámení s Plánem školních akcí 2014 – 2015

13. změny v pedagogickém sboru

14. nabídka kroužků ve školním roce 2014-2015

15. vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

16. diskuze a připomínky

Usnesení:

1. ŠR se seznámila a schválila Organizační řád ZŠ platný od 1.9.2014

2. ŠR se seznámila a schválila Provozní řád ZŠ platný od 1.9.2014

3. ŠR se seznámila a schválila Organizační řád MŠ platný od 1.9.2014

4. ŠR se seznámila a schválila Provozní řád MŠ platný od 1.9.2014

5. ŠR se seznámila a schválila ŠVP ZV LMP -  platné od 1.9.2014

6. ŠR se seznámila a schválila úpravy ŠVP ZV Učíme se pro život

    ŠR se seznámila a schválila Učebními osnovami volitelného předmětu Biologická, 
    fyzikální a chemická praktika - platné od 1.9.2014

7. ŠR se seznámila a schválila Dodatkem č.1. ke Školnímu řádu

8. ŠR se seznámila a schválila Výroční zprávu 2013-2014

9. ŠR se seznámila s Koncepcí rozvoje školy 2014 – 2016

10. ŠR se seznámila s Ročním plánem školy 2014 – 2015

11. ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2014 – 2015

12. ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

13. ŠR se seznámila s nabídkou kroužků ve školním roce 2014-2015

14. ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

 

                                                                    Zapsala: H. Frajdlová.

 V Trstěnici,  28.8.2014

 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist