Zápis z jednání

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 4.11.2014

Program:

1. Usnesení ze ŠR ze dne 28.8.2014.

2 seznámení s Minimálním preventivním programem na rok 2014-2015

3. seznámení s dodatkem č. 2 ke Školnímu řádu – bezpečnost žáků

4. seznámení s provedením zabezpečovacích opatření školy v důsledku zajištění lepší 
    bezpečnosti žáků školy

5. diskuze a připomínky

Usnesení:

1. ŠR se seznámila s Minimálním preventivním programem na rok 2014-2015

2. ŠR se  seznámila a schválila dodatek č. 2 ke Školnímu řádu

3. ŠR nemá připomínky k navrženým bezpečnostním opatřením školy a považuje je za dostatečná

 

                                                                    Zapsala: H. Frajdlová.

 V Trstěnici,  4.11.2014

 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist