Dne 23.4. 2021 zahajujeme volbu člena Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za zákonné zástupce žáků. Volba je tajná a proběhne následovně:

Každý zákonný zástupce žáků má jeden hlas bez ohledu na počet svých dětí, které dochází do ZŠ Trstěnice.

Na hlasovacím lístku jsou uvedeni navržení kandidáti, kteří byli vybráni zákonnými zástupci žáků do školské rady a ti, kteří mají sami zájem pracovat ve školské radě.

Hlasovací lístek si můžete vyzvednout ve škole u hlavního vchodu nebo vytisknout  zde (děti, které nastoupí příští týden do prezenční výuky, lístek dostanou ve škole).

Vámi vybraného kandidáta označte křížkem v okénku před jménem.

Označit můžete pouze jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdáte u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Trstěnice do poštovní schránky nebo pošlete zpět po dítěti.

Volba bude ukončena 7. 5. 2021.

Později odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné.

 

Volby zástupce z řad zákonných zástupců

do Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice

 

Volby byly vyhlášeny dne: 30. 10. 2017

Navrženi byli tito kandidáti:

1. Ing. Brzková Kateřina

2. Vopařilová Lucie

3. Hubinková Veronika

4. MUDr. Cacková Petra

5. Žroutová Petra, DiS.

6. Mgr. Šplíchalová Marcela

7. JUDr. Pecháček Martin

8. Kuchtová Ivana

Volby proběhly v týdnu: 1. 12. – 8. 12. 2017

Výsledky voleb

1. Ing. Brzková Kateřina …………………………………. 1

2. Vopařilová Lucie……………………………………… 8

3. Hubinková Veronika…………………………………… 15

4. MUDr. Cacková Petra………………………………… 6

5. Žroutová Petra, DiS.………………………………… 19

6. Mgr. Šplíchalová Marcela……………………………. 12

7. JUDr. Pecháček Martin……………………………….. 13

8. Kuchtová Ivana……………………………………………. 4

Závěr: Zástupcem z řad zákonných zástupců do Školské rady byla zvolena Žroutová Petra.

V Trstěnici 11.12. 2017

Zapsala: Mgr. J. Holcová 

Volby proběhly dne: 1. 12. 2017

Výsledky voleb - pedagogičtí pracovníci

1. Mgr. Jiroutová Lada…………….. 0 hlasů

2. Mgr. Holcová Jana……………… 6 hlasů

3. Mgr. Rambousková Monika……. 1 hlas

4. Mgr. Šperková Alena…………… 0 hlasů

5. Mgr. Šrámková Hana…………… 0 hlasů

6. Mgr. Teplý Petr………………… 1 hlas

7. Mgr. Vislocká Silvia……………. 0 hlasů

8. Mgr. Vondrová Jana……………. 0 hlasů

Závěr: Zástupcem z řad pedagogických pracovníků do Školské rady byla

zvolena Mgr. Jana Holcová.

V Trstěnici 11.12. 2017

Zapsala: Mgr. J. Holcová

Volby zástupce pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ Trstěnice proběhly 18.5. 2016

 

Rozdáno bylo 9 hlasovacích lístků.

Vráceno bylo 9 hlasovacích lístků.

 

Výsledky voleb:

Mgr. Jana Holcová, 6 hlasů

Mgr. Monika Rambousková, 2 hlasy

Mgr. Hana Šrámková, 1 hlas

Mgr. Silvia Vislocká, 0 hlasů


 

Závěr: Zástupce pedagogických pracovníků do školské rady ZŠ Trstěnice byla zvolena Mgr. Jana Holcová.

 

V Trstěnici 20.5.2016

Výsledky voleb zástupce rodičů do Školské rady ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy

9.6. - 13.6. 2014

Bláhová Šárka                                             6 hlasů

Veronika Hubinková                                 25 hlasů

Kotvanová Světlana                                  10 hlasů

Pánková Veronika                                     10 hlasů

Zdrželo se nebo nehlasovalo     16 hlasů

 

Všem zákonným zástupcům děkujeme za hojnou účast ve volbách.

Navrhovaným kandidátkám děkujeme za ochotu a spolupráci při volbách.

 

Členkou Školské rady při Zš a mš Trstěnice za zákonné zástupce žáků se stává

VERONIKA HUBINKOVÁ.

Výsledky voleb zástupce rodičů do Školské rady ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy

7.10. -14.10. 2011

Veronika Hubinková                                22 hlasů

Jana Mertlová                                          11 hlasů

Marie Pecháčková                                   13 hlasů

Pavlína Vejrychová                                   7 hlasů

Zdrželo se nebo nehlasovalo                       8 hlasů

 

Všem zákonným zástupcům děkujeme za hojnou účast ve volbách.

Navrhovaným kandidátkám děkujeme za ochotu a spolupráci při volbách.

 

 

 

 

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist