GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na webových stránkách školy. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: 

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy
Trstěnice 12
569 57

+420 461 614 908
reditel@zstrstenice.cz
IČ: 75016176

Pověřenec pro OÚ: 

Ing. Klára Hudečková
tel.: +420 720 073 518
e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
kancelář č. 14