Preventivní programy

Stonožka v 1. třídě

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 proběhl v 1. třídě program všeobecné primární prevence pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Realizován byl program Stonožka. Cílem programu bylo…

Program SVP Alfa v 1. třídě

V pátek 22. září se prvňáčci účastnili programu pro třídní kolektiv organizovaným Střediskem výchovné péče Alfa. Den jsme si hezky užili a máme k sobě zase o kousek blíž.

Banal Fatal

V pátek 15.9. 2023 se žáci 2. -5. ročníku seznámili s programem primární prevence rizikového chování zaměřený na možné úrazy páteře a míchy. V projektu nazvaném BanalFatal! lektoři České asociace paraplegiků – CZEPA prostřednictvím přednášek a…

Dopravní výchova v Litomyšli

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se žáci 4. třídy účastnili druhé části preventivního programu - Dopravní výchova. V učebně SVČ Litomyšl si za pomoci lektora a připravené prezentace zopakovali pravidla silničního provozu. Poté následoval očekávaný a obávaný…

Přátelství a láska - preventivní program

Žáci 6.-9. třídy zúčastnili preventivního programu Přátelství a láska. Trval sice tři vyučovací hodiny, ale všem to velmi rychle uteklo. Bavili jsme se o vztazích, přátelství a hráli různé hry. Přednášející byl velice sympatický a dokázal program…

Bolí, nebolí

V pátek 24. 3. 2023 navštívily žáky 4. a 5. třídy pracovnice PPP a SPC Ústí nad Orlicí s programem všeobecné primární prevence BOLÍ, NEBOLÍ. Program byl zaměřený na prevenci agresivního chování a šikany. Povídali jsme si o tom, co se nám líbí a…

Preventivní program 2.+3. třída

V úterý 18.10.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program všeobecné primární prevence s názvem Stonožka. Žáci během tří dopoledních hodin blíže poznávali sami sebe a své kamarády prostřednictvím různých her a činností. Dozvěděli se o sobě a…

Preventivní program pro 1. třídu

Ve čtvrtek 8.9. 2022 nás navštívili pracovníci centra SVP Alfa se svým programem. Řekli jsme jim, že my prvňáci se zatím moc navzájem neznáme, i paní učitelka a paní asistentka jsou pro nás nové. Že si rádi hrajeme, dovídáme se nové věci a smějeme…

Plavba po on-line moři

Žáci 4. a 5. ročníku 12. 9. 2022 propluli bezpečně pod vedením zkušeného kapitána (lektora společnosti Acet ČR) nebezpečnými a rozbouřenými vodami internetu. Děkujeme za nezapomenutelnou a přínosnou plavbu!

Preventivní program 2.+3. třída

V pátek 9.9.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program SVP Alfa. Děti během dopoledne získaly více informací o sobě navzájem, o svých schopnostech. Zdokonalovaly se při práci ve skupinách. Mezi aktivitami, které proběhly, bylo např. vytváření…

Plán akcí na školní rok 2022/2023

Plán akcí na školní rok 2022/2023 Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence. I. pololetí ALFA Středisko výchovné péče Svitavska- adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní…

Preventivní program 3. až 5. ročníků

Adaptační program SVP ALFA Svitavy Žáci 3. a 5. třídy využili v pátek 8. 10. 2021 příjemné slunečné dopoledne k posílení a stmelení vztahů ve třídě. Pod vedením lektorů z SVP ALFA Svitavy se žáci zapojili do skupinových her, kde se blíže navzájem…

Preventivní program

3. + 5. třída 8. 10. 2021 (7:50 -11:30) adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy - ALFA Středisko výchovné péče Svitavska- Mgr. Vojtěch Klusoň

Alfa v 1. třídě

Dne 24.9.2021 navštívili 1. třídu výchovní poradci Michal Růžička a Vojtěch Klusoň, ze společnosti Alfa Svitavy - středisko vzdělávací a výchovné péče. Hned ráno byli připraveni na to, jak udělat prvňáčkům hezký den plný aktivit, týmových her a…

Programy primární prevence 2021/2022

Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence. 1. třída ALFA Středisko výchovné péče Svitavska- adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy (24.9. 2021, 7:50 - 11:30) Na…

Preventivní program

1. ročník - 24. 9. 2021 (7:50 – 11:30) ALFA Středisko výchovné péče Svitavska - adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy - Mgr. Vojtěch Klusoň, speciální pedagog - etoped 3. a 4. ročník - 21. 9. 2021 Evropský týden mobility –…