Preventivní programy

Preventivní program 2.+3. třída

V úterý 18.10.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program všeobecné primární prevence s názvem Stonožka. Žáci během tří dopoledních hodin blíže poznávali sami sebe a své kamarády prostřednictvím různých her a činností. Dozvěděli se o sobě a…

Preventivní program pro 1. třídu

Ve čtvrtek 8.9. 2022 nás navštívili pracovníci centra SVP Alfa se svým programem. Řekli jsme jim, že my prvňáci se zatím moc navzájem neznáme, i paní učitelka a paní asistentka jsou pro nás nové. Že si rádi hrajeme, dovídáme se nové věci a smějeme…

Plavba po on-line moři

Žáci 4. a 5. ročníku 12. 9. 2022 propluli bezpečně pod vedením zkušeného kapitána (lektora společnosti Acet ČR) nebezpečnými a rozbouřenými vodami internetu. Děkujeme za nezapomenutelnou a přínosnou plavbu!

Preventivní program 2.+3. třída

V pátek 9.9.2022 proběhl ve 2. a 3. třídě preventivní program SVP Alfa. Děti během dopoledne získaly více informací o sobě navzájem, o svých schopnostech. Zdokonalovaly se při práci ve skupinách. Mezi aktivitami, které proběhly, bylo např.…

Plán akcí na školní rok 2022/2023

Plán akcí na školní rok 2022/2023 Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence. I.                pololetí ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro…

Preventivní program 3. až 5. ročníků

Adaptační program SVP ALFA  Svitavy Žáci 3. a 5. třídy využili v pátek 8. 10. 2021 příjemné slunečné dopoledne k posílení a stmelení vztahů ve třídě. Pod vedením lektorů z SVP ALFA Svitavy se žáci zapojili do skupinových her, kde se blíže navzájem…

Preventivní program

3. + 5. třída 8. 10. 2021 (7:50 -11:30)  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy -  ALFA Středisko výchovné péče Svitavska- Mgr. Vojtěch Klusoň

Alfa v 1. třídě

Dne 24.9.2021 navštívili 1. třídu výchovní poradci Michal Růžička a Vojtěch Klusoň, ze společnosti Alfa Svitavy - středisko vzdělávací a výchovné péče. Hned ráno byli připraveni na to, jak udělat prvňáčkům hezký den plný aktivit, týmových her a…

Programy primární prevence 2021/2022

Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence. 1. třída  ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-   adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (24.9. 2021, 7:50 - 11…

Preventivní program

1. ročník   -  24. 9. 2021 (7:50 – 11:30) ALFA Středisko výchovné péče Svitavska -  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy -  Mgr. Vojtěch Klusoň,  speciální pedagog - etoped 3. a 4. ročník -  21. 9. 2021 Evropský týden…