Úvod / Školka / ŠVP MŠ

ŠVP MŠ

ŠVP MŠ

Školní vzdělávací program S VEVERKOU VĚRKOU POZNÁVÁME SVĚT Pro období Integrovaný blok Tematické části; září Kamarádi hola, školička vás volá! Naše škola, školička U nás doma Pojď si se mnou hrát; říjen a listopad. Aby listí zatančilo, vítr musí…

Adaptační program

Úspěšná adaptace dítěte na začátku docházky do MŠ ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu v MŠ a je předpokladem pozitivního výchovného působení MŠ na dítě. Před nástupem do mateřské školy Trénujte odloučení – příležitostná odloučení umožní získat jistotu,…