Úvod / Školka / ŠVP MŠ

ŠVP MŠ

Adaptační program

 Úspěšná adaptace dítěte na začátku docházky do MŠ ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu v MŠ a je předpokladem pozitivního výchovného působení MŠ na dítě.   Před nástupem do mateřské školy Trénujte odloučení – příležitostná odloučení umožní získat…