Úvod / Školka / Akce MŠ / Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, 

informace týkající se zápisu do MŠ naleznete na tomto odkazu nebo v níže přiloženém souboru.

Přihlášku do MŠ najdete  pod tímto odkazem  nebo v níže přiloženém souboru.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete podat následujícími způsoby:

  1. osobně,
  2. poštou,
  3. datovou schránkou,
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení. Pro letošní školní rok platí kritéria, která najdete pod tímto odkazem nebo v níže přiloženém souboru.

Poučení účastníků řízení (dle § 4 odst. 2 správního řádu Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.):
Účastník řízení má právo nahlížet do spisu. Místo a čas pro využití těchto práv bude dohodnuto na základě telefonické domluvy na čísle 605 073 621. Poté bude v ředitelně školy k dispozici spis k nahlédnutí. 
Účastníkům, jejichž žádosti nebude vyhověno, bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu).