Úvod / Školka / Aktuality MŠ

Mateřská škola

Den Země 2023

Nejlepší způsob, jak oslavit Den Země, je prospěšnou činností a venku v přírodě! Dne 27. dubna 2023 se všichni žáci včetně prvnáčků a mateřské školy pustili do úklidu v okolí školy a v katastru obcí Trstěnice a Čistá. Rozdělili jsme se do týmů podle…

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, informace týkající se zápisu do MŠ naleznete na tomto odkazu nebo v níže přiloženém souboru. Přihlášku do MŠ najdete pod tímto odkazem nebo v níže přiloženém souboru. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete podat…

Škola nanečisto

Tak už je známe! Naše budoucí prvňáčky!!! Sešli jsme se na konci ledna v 1. třídě. Setkání mělo za cíl dětem ukázat prostředí 1. třídy, seznámit je s paní učitelkou, ostatními dětmi a vyzkoušet si nanečisto práci školáka. Úkoly byly pečlivě vybrány…

REJ STRAŠIDEL

Dne 24.10.2022 se konal již tradiční REJ STRAŠIDEL. Děti měly strašidelnou školku už od rána, kde si vyzkoušely kouzelnické lektvary, měly strašidelnou diskotéku. V podvečeru byl pro děti nachystán program v tělocvičně, kde měly nachystány různé…

Podzimní procházka

Během dopolední procházky do lesa, děti nasbíraly podzimní přírodniny a spoustu kaštánků na tvoření. Využíváme krásného počasí.

Učíme se jména

Celé září se děti učily jak se kdo jmenuje, jakou podobu má jejich jméno a využili jsme spoustu technik k procvičování.

Navýšení ceny za stravování od 1.9.2022

Vážení rodiče, od 1.9.2022 dochází k navýšení poplatků za stravování a to následovně: Mateřská škola Celodenní stravování: Přesnídávka 9,- Kč Celkem 44- Kč; Oběd 26,- Kč; Svačina 9,- Kč; Pro děti s odloženou školní docházkou: Přesnídávka 9,- Kč…

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно…

Zápis do MŠ na rok 2022-2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023 Dne 5. května 2022 od 10:00 do 15:00 hodin Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ v době od 7:30 do 15:30 hodin. K zápisu přineste vyplněnou žádost (potvrzenou lékařem), rodný list a…