Funkce a úkoly

Funkce a úkoly

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Obecní úřad Trstěnice, který…