Úvod / Škola / O škole

O škole

Vize naší školy:

Chceme být moderní školou s dobrou pověstí a přátelskou atmosférou.

Usilujeme o to, aby škola poskytovala žákům dostatek příležitostí ukázat své přednosti, podporovala jejich aktivní přístup ke vzdělávání a vedla je k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu. Vedle kvalitního vzdělávání žáků podporovaného využitím prostředků informačních a komunikačních technologií chceme vytvářet prostor pro vyplnění volného času žáků a zapojení rodičů do činnosti školy.

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Trstěnice.

Naše škole je plně organizovaná základní škola, kterou mohou navštěvovat žáci od 1. do 9. ročníku.  Na  prvním  stupni (1. až 5. ročník) jsou 4 třídy, na  druhém stupni (6. až 9. ročník)  jsou také  4 třídy. K 1.9.2022 máme 99 žáků ve škole a 27 dětí ve školce. Součástí školy je i školní družina. Ve vedlejší budově sídlí jídelna školy. Škola  je vhodná i pro vozíčkáře.

Do výuky se snažíme zařazovat moderní výukové metody, podporujeme individuální učení, zařazujeme práci ve dvojicích i ve skupinách.  Pracujeme s interaktivními tabulemi, počítači a notebooky, tablety. 

Škola je vybavena počítačovou učebnou, která je uzpůsobená také k výuce jazyků, cvičnou školní kuchyňkou, environmentální učebnou sloužící k výuce zejména  F, Ch a Př a tělocvičnou. Žákům nabízíme také zajímavé kroužky a řadu mimoškolních akcí jako je např. Rej strašidel, Karneval či Sportolympiáda. 

Škola je umístěna v klidné části obce a žáci mohou využívat k relaxaci i výuce rozsáhlý přírodní areál  a hřiště v okolí školních budov. Tyto prostory často využíváme rovněž k nejrůznějším aktivitám a akcím.

Ve škole je také odloučené pracoviště ZUŠ Dolní Újezd, která dětem nabízí hru na hudební nástroj (zobcová flétna, příčná flétna, klavír, kytara, trubka, saxofon, klarinet), výtvarný, taneční  a dramatický obor.

Prohlédněte si naše webové stránky,  nahlédněte do fotogalerie, přečtěte si informace o akcích školy, projektech, třídách, polechtejte své chuťové buňky čtením  jídelníčku.

A hlavně - přijďte nás navštívit! Rádi vás uvítáme.