Úvod / Škola / Historie školy

Historie školy

Do roku 1784 nebyla ve Střenici škola, ale děti mohly chodit do školy v Litrbaších (Čisté), neboť Střenice příslušela k správě kostelní a školní v Litrbaších. Od kterého roku se neví, avšak tuto možnost využívaly velice málo. V obci uměli číst a psát jenom asi čtyři až pět obyvatel obce. Scházeli se po chalupách a tam se navzájem "učili". Pravidelné vyučování započalo ve Střenici 11.4.1784  "U Skokanů" v dřevěné chaloupce čp. 104. Vrchnost povolila obci příjmout řádného učitele, kterým byl Jan Šlégl, rodák z Podštejna. První léta dostával plat v naturáliích. Novou školu vystavěla obec v roce 1790 u Střítecků. Na stavbu přispěla obec 371,15 zl., vrchnost 344 zl. a kostel ze záduší přispěl 209,12 zl. Škola však byla velice vlhká. Proto se započalo se stavbou nové roubené dřevěné školy v roce 1804  "U Tondů" čp. 87, která už je dávno zbourána, ale na fotografii můžete vidět jak vypadala. Nedá mi to, abych se nezmínil o "tetičkách", které stojí před školou. V minulosti říkali děti a také ovšem i dospělí  "tetičko a strejčku" skoro každému, bez ohledu na to, zda to pravda byla nebo ne. V současnosti už tento zvyk vymizel, i když se s tím občas ještě setkáváme.   

Jan Šlégl učil až do roku 1833, zemřel 20. února. Po něm nastoupil jeho syn Josef, který učil do roku 1850, dne 1. srpna umírá na choleru.   Škola byla osídlena potomky učitele Šlégla až do roku 1945, naposledy Fr. Šléglem. Zbourána  byla asi v roce 1960. Po Jos. Šléglovi nastoupil Fr. Lněnička z Osíka a učil do roku 1879, kdy odchází do penze. V roce 1865  17.června v 9 hodin byl položen základní kámen ku stavbě nové školy u Pekařů čp. 172 od velebného pana faráře Jana Hejnyho za slavného průvodu dítek školních a představenstva školy a obce, jakož i všech občanů, dílavedoucího Jana Morkesa čp. 34, políra zednickýho v Střenici. Byla otevřena rok na to 1866 a vyučovalo se zde do roku 1963. V součastnosti zde bydlí pan Arnold Nowak. Na dvou snímcích můžete porovnat dřívější podobu (rok fotografování není znám)  a současnou.

 

20. července 1884 o půl desáté za zvuku hudby a střelby z hmoždířů byl položen základní kámen pro měšťanku čp. 175 od velebného pana faráře Františka Krási u přítomnosti obecního představenstva a místní školní rady, školních dítek a obecenstva. Tzv. nákres pro stavbu byl udělán c.k. okr. inženýrem Bedřichem Vomáčkou. Náklad byl vypočten na 9.346 zl. 7 kr. Práci zednickou řídil a provedl pan Šlechta  Antonín, mistr zednický z Litomyšle. Tesařskou práci provedl Fr. Podmele čp. 121, truhlářskou práci Bohuněk Václav, sklenářské práce Mimra, zámečnické práce Fr. Macek, klempířské práce Hynek Koráb - všichni z Litomyšle a kovářské práce Jos. Muller od Škloubků. Otevřena byla po slavnostních projevech tehdejších hodnostářů 12. září roku 1886 a dle cirkevních obřadů slavnostně vysvěcena. Škola v čp. 176 byla tímto uzavřena a v této budově v přízemí vzniklo pekařství a obchod a v horní části pošta a bydlel zde i první lékař MUDr. Václav Novotný asi od 1893 - 94, než si vystavěl vilku, v které potom ordinoval a nyní po větší rekonstrukci je stále funkční pro praktického lékaře, dětského a zubního. Stará škola později nazvaná jako "U Pekařů" sloužila po roce 1945 pro třídy 1-5, a novější jako měšťanka. Je třeba si povšimnout hodin ve věži, které byly zakoupeny z dobrovolných příspěvků a prostředků obce, roku 1885 od firmy Ludvík Heintz z Prahy, která instalovala také Staroměstský orloj. Vyučuje se zde také do roku 1963.  V roce 1964 je tato budova využívána učňovskou školou z Litomyšle. V roce 1969 se započalo, po odchodu učňovské školy z budovy, s adaptací na MŠ, která však nikdy nebyla dokončena, protože bylo rozhodnuto o výstavbě nové MŠ. Stará budova je vyfotografována ze zadní strany, rohy budovy jsou nepatrně jiné, vchod do budovy je přestavěn. Oprava fasády byla provedena po roce 1989 zemědělským družstvem, které zde má v současnosti kanceláře.

 

První školní rok naší svobody 1918 - 1919 , III. třída, paní učitelka je uprostřed, kdyby ji někdo hledal, foceno za měšťankou čp. 175.

Základní škola, která je nyní otevřena, byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1963. V roce 1968 byl u příležitosti 50. výročí vzniku České republiky zasazen strom republiky. Ředitelem se zde stal Bedřich Kuba, který zde působil už od roku 1937. Po něm ve školním roce 1977-78 nastupuje pan Bohumil Petráň, který v roce 1989 těžce onemocněl  a do práce již nenastoupil.  Místo něho byl pověřen ředitelováním Milan Provazník. Po roce 1989 se stává ředitelkou Mgr. Hana Sotonová, Trstěnice čp. 6.

         

1.8.2002 nastupuje na místo ředitele PhDr. Jindřich Říha, Hrušová čp. 61 a 1.8.2007 Mgr. Simona Kubešová, Trstěnice.
Výpis z obecních kronik, kroniky Ády Hurycha čp. 99 a videokroniky Josefa Sotony čp. 101.