Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Markéta Hronová

Místnost: sborovna

tel:  461 63 49 08

email:  marketa.hronova@zstrstenice.cz

Konzultační hodiny: pátek 8.45 - 9.30 hod., po telefonické domluvě

Úkoly výchovného poradce:

  1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí,   
    vede   kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.
  2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
  3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
  4. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.
  5. Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.