Úvod / Škola / Projekty

Projekty

Institut lidového kulturního dědictví Kmoškovi

Dne 4. června navštívili naši žáci 4. a 5. ročníku Mikšíkův statek - Memorandum v rámci předmětu vlastivědy a spolupráce s Institutem lidového kulturního dědictví Kmoškovi (využití počítačové učebny). Tématem nám byl ´´Život na vesnici´´. Všichni…

Beseda s panem Jadrným - lesní zvěř

Dne 7.6. proběhla na naší škole beseda s panem Jadrným v rámci projektu Rozvoj a modernizace odborné učebny Základní a mateřské škole v Trstěnici. V počítačové učebně si pro nás pan hajný z Karle připravil nejen PC prezentaci, ale donesl i názorné…

Beseda p. Krejsy - Pole a louka

Dne 21.5. proběhla na naší škole beseda s panem Krejsou ze Zemědělského družstva Trstěnice na téma Pole a louka v rámci projektu Rozvoj a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici. Žáci 4. ročníku si zopakovali a rozšířili…

Přednáška paní Kmoškové

V úterý 9. května nás navštívila paní Kmošková z Mikšíkova statku. Bylo to v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici se Spolkem archaických nadšenců. Žákům 2. třídy v…

Přednáška pana Krejsy

Pan Krejsa ze zemědělského družstva Trstěnice nás navštívil 24. dubna v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole v Trstěnici. Žákům 4. a 5. ročníku pověděl o hospodářských zvířatech i…

Přednáška pana Sotony

Pan Sotona, soukromý zemědělec z Trstěnice, nás navštívil 20. dubna v rámci memoranda o spolupráci v projektu Rozvoje a modernizace odborné učebny na Základní a mateřské škole Trstěnice. Vysvětlil našim prvňáčkům k čemu zemědělství slouží a jak…

Beseda v počítačové učebně

Jarní měsíce přímo vybízí ke studiu bylin a dřevin. Pro šesťáky je botanika i aktuálním učivem v souladu s ŠVP, ovšem prolíná se přírodopisem všemi ročníky. Jsme moc rádi, že pan Miloš Jadrný si na nás udělal čas a podělil se s žáky sedmého a…

Modernizace kuchyňky

Projekt: Modernizace cvičné školní kuchyňky Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a mateřská školy Trstěnice, okres Svitavy a to prostřednictvím modernizace cvičné kuchyňky.…

Rozvoj vzdělávání přírodních věd

Projekt: Rozvoj vzdělávání přírodních věd Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy a mateřská školy Trstěnice, okres Svitavy a to prostřednictvím modernizace učebny přírodních…