Úvod / Škola / Pro budoucí školáky / Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Milý předškoláčku,
zveme Tě k zápisu do 1. ročníku.  

Zápis se uskuteční ve středu 11. dubna 2024.

Společný začátek v 15:00 h v učebně 1. ročníku. 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8.2018 

a dětí s odkladem povinné školní docházky 

Informace pro rodiče: 

 • s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
 • u zápisu vyplníte Žádost a přijetí Dotazník pro žáka 1. ročníku
 • v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat Žádost o odklad a doložit 2 doporučení, které vydává:  
  1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum  
  2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog
 • při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky

  Všechny tři dokumenty jsou ke stažení níže na této stránce.

Požadavky k zápisu: 

 • schopnost dítěte uposlechnout výzvu dospělého
 • poznávání základních geometrických tvarů a barev
 • stříhání podle čáry
 • orientace v číselné řadě (minimálně do 5)
 • orientace v prostoru
 • prezentace krátké básničky nebo písničky s důrazem na správnou výslovnost
 • koordinace pohybů, sportovní dovednosti samostatnost při oblékání (tkaničky, zipy…)

Vašim dětem nabízíme: 

 • malé třídní kolektivy
 • soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky
 • v případě potřeby využití asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy, od 7.r. výuku německého jazyka
 • od 4. ročníku výuku nové informatiky
 • rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet, práci s 3D tiskárnou
 • výuku s využitím interaktivní tabule
 • zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy
 • účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog
 • výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný taneční obor, dramatický obor přímo ve škole
 • bezplatnou školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami
 • školní jídelnu s možností nákupu zdravé svačinky
 • výhodné autobusové spojení