Úvod / Škola / Pro budoucí školáky / Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Milý předškoláčku,
zveme Tě k zápisu do 1. ročníku.  

Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022.

Společný začátek v 15:00 h v učebně 1. ročníku. 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8.2016 

a dětí s odkladem povinné školní docházky 

Informace pro rodiče: 

 • s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
 • u zápisu vyplníte Žádost a přijetí Dotazník pro žáka 1. ročníku 
 • v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat Žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:  
  1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum  
  2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog
 • při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky

Požadavky k zápisu: 

 • schopnost dítěte uposlechnout výzvu dospělého
 • poznávání základních geometrických tvarů a barev
 • stříhání podle čáry
 • orientace v číselné řadě (minimálně do 5)
 • orientace v prostoru
 • prezentace krátké básničky nebo písničky s důrazem na správnou výslovnost
 • koordinace pohybů, sportovní dovednosti samostatnost při oblékání (tkaničky, zipy…)

Vašim dětem nabízíme: 

 • malé třídní kolektivy
 • soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky
 • v případě potřeby využití asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy, od 7.r. výuku německého jazyka
 • od 4. ročníku výuku nové informatiky
 • rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet, práci s 3D tiskárnou
 • výuku s využitím interaktivní tabule
 • zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy
 • účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog
 • výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný taneční obor, dramatický obor přímo ve škole
 • bezplatnou školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami
 • školní jídelnu s možností nákupu zdravé svačinky
 • výhodné autobusové spojení

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy 
 Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy 

Zápis prvňáčků na školní rok 2021-2022 bude probíhat v období od 1. do 30. dubna 2021.

Vážení rodiče, na základě pokynů z MŠMT a vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne i letošní zápis do 1. ročníku distančním způsobem. K zápisu vyplňte prosím

1) Žádost o přijetí

2) Dotazník pro žáka 1. ročníku

Pokud plánujete pro svoje dítě žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte i Žádost o odklad. K ní je nutné doložit Potvrzení praktického lékaře či klinického psychologa a Doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pokud tyto dokumenty nemáte, je možné je dodat do školy později.

Vzhledem k tomu, že zápis bude probíhat na dálku, naskenujte a přiložte prosím k dokumentům i rodný list dítěte (budete-li podávat žádost v listinné podobě, pak přiložte kopii).

Vyplněné dokumenty doma vytiskněte, podepište, naskenujte a pak máte více možností:

1) pošlete do datové schránky školy - 3pqmthk

2) pošlete emailem (to je možné pouze pokud máte e-mail s elektronickým podpisem, běžný e-mail nestačí) na adresu reditel@zstrstenice.cz

3) pošlete v listinné podobě poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57 Trstěnice

4) osobně doneste do školy, u vchodu je schránka, kam můžete obálku s dokumenty vhodit.

Dokumenty v papírové podobě je také možné vyzvednout v MŠ Trstěnice.

Pokud byste měli problém s vyplněním, vytištěním a skenováním, lze formuláře vyplnit a podepsat i ve škole, v tom případě se prosím domluvte předem na telefonu 605 073 621 nebo e-mailu reditel@zstrstenice.cz 

Můžete zvolit kteroukoli z variant, důležité je, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 30. 4. 2021!

A aby naši budoucí prvňáčci nepřišli o zápis do 1. ročníku úplně, 

nabízíme Vám dobrovolný    

ONLINE ZÁPIS NANEČISTO.  

Děti si budou moci z domu krátce pohovořit s paní učitelkou a Vy zjistíte, jak je budoucí prvňáček připraven na školní docházku. Online zápis nanečisto proběhne ve dnech 12., 13, 15. a 16. dubna 2021 vždy od 15:00 - do 17:00 hodin. Termín  zápisu bude možné si zarezervovat v aplikaci Teams v týmu Škola nanečisto nebo na tel. čísle 605073621.