Úvod / Škola / PRO SCHOLA

PRO SCHOLA

pokladna pro rok 2018

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice Příjmy Výdaje; Kč Kč; Vedení bank. účtu 145; Odměny – sběr škola 6898; Odměny – sběr školka 4000; Výlet ZŠ 7018; Přísp. org. ASSK 1680; Nákup tácků (karneval) 351; Jízdné – vybíjená 220;…