Přijímací řízení na SŠ

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2022/23

Žáci devátých a případně pátých ročníku obdrží přihlášku k navazujícímu studiu v tištěné podobě od svého třídního učitele a vyplněnou mu ji odevzdají. Výchovný poradce přenese odevzdané údaje do aplikace Bakaláři. Ředitel základní školy tiskne z…