2. žákovský parlament

2. setkání 7. 10. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce na měsíc říjen

2. Reflexe z realizovaných adaptačních programů

3. Upozornění na dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

4. Dodržování hygienických opatření

5. Udržování pořádku v šatnách

6. Úspora el. energie – zhasínání světel po odchodu ze třídy

7. Služby žáků 4.-9. tříd ve školní jídelně

8. Rej strašidel – plánování, realizace, organizace, pomůcky, připomínky a nové nápady

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.