4. Žákovský parlament

Žákovský parlament

 4. setkání 6. 12. 2022

 Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Sbírka pro Zelené Vendolí

Poděkování všem, kteří se na sbírce podíleli.

2. Reflexe z výletu do Drážďan

3. Program všeobecné primární prevence – Cesty z cesty- PPP

6. 12. 2022 – Do dna. Reflexe zástupců žáků 8. a 9. třídy na probíhající program. (kladné hodnocení).

4. Vánoční výlet – 8. 12. 2022 – Rožnov pod Radhoštěm (Skanzen, výrobna svíček UNIPAR) Připomenutí odjezdu autobusů od školy, rozpisy tříd (skupin k exkurzi a návštěvě skanzenu, čas odjezdu). Žáci, kteří se neúčastní – školní výuka do 12:25 hod (oběd ve školní jídelně není)

5. Poslední lekce plaveckého výcviku – 14. 12. 2022 (přibalit do batůžku pyžamko)

6. Vánoční besídka MŠ a dramatického kroužku- 16.12. 2022 od 15:30

7. Vánoční besídka ve třídě – 22. 12. 2022 (1. -2. hod –výuka podle rozvrhu, 3. -4. hod-besídky, 11:00 – společné zpívání na schodech, následný úklid třídy a odstrojení stromečku, odchod na oběd.

8. Vánoční prázdniny- 23. 12. 2022 – 2.1. 2023

9. Připomenutí slušného chování a vzájemných vztahů mezi spolužáky.

10. Úklid na chodbě a v šatnách. Stálé připomínání zhasínání světel ve třídě a zavírání oken při odchodu ze třídy.

11. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

·         Suplované hodiny (zástupce žáků 6. třídy chtěl, aby byly suplované hodiny žákům včas oznámeny-vysvětleno a odkázáno na aplikaci Bakaláři – Rozvrh (veškeré změny a suplované hodiny jsou v této aplikaci včas a řádně zaznamenané)

·         Hygienické návyky a nežádoucí chování na toaletách (mladší žákyně budou zavírat dveře od toalety, dodržujeme hygienické návyky, mladší chlapci budou dodržovat pravidla bezpečného chování (nelezou na parapet na toaletě).