5. Žákovský parlament

Žákovský parlament

 5. setkání 12. 1. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Pololetí – čtvrtletní (pololetní) práce, uzavření klasifikace, pololetní hodnocení- vysvědčení (opis) 31.1. 2023, pololetní prázdniny 3.2. 2023.

 2. Chování žáků na toaletách – připomenutí slušného chování a dodržování hyg. zásad. (Stížnost žáků (chlapci) na otevírání dveří spolužáky na toaletě. Starší dívky opět připomínaly, aby si mladší dívky na toaletě zavíraly dveře)

 3. Udržování pořádku v šatnách – opakující se problém. Žáci 9. třídy rozšíří službu, kterou mají o polední (volné hodině) i na velké přestávky (dohled v šatně).

 4. Den bez aktovek – tento den vychází z návrhu žákyně 7. třídy. Žáci si v tento den nechají školní aktovky doma a zvolí vhodnou alternativu. Plánovaný termín – poslední týden v únoru.

5. Dětský karneval a maškarní ples – 11. 2. 2023 – tombola – předměty, poukázky, aj.

 6. Prodejní jarmark (Velikonoce) – Na žákovský parlament přišla žákyně 4. třídy E. Vopařilová s návrhem charitativní akce. Žáci vyrobí velikonoční nebo jarní dekorace, pokrmy, aj. a na jarmarku prodají. Finanční prostředky budou použity na charitativní účely. Návrh přednesou zástupci jednotlivých tříd spolužákům.

 7. Motivační systém (hra) pro žáky II. st. – p. ředitelka seznámila žáky s plánovaným sbíráním kreditů pro třídní kolektiv – zapojení do soutěží, výhody, odměny. Další informace obdrží žáci od třídních učitelů.

 8.  Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.