Žákovský parlament

Žákovský parlament

 9. setkání 19. 5. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Poděkování žákům za:

·         přípravu, nácvik a vystoupení na besídce ke Dni matek (17.5. 2023)

·         sběr papíru (vyhodnocení a odměna jednotlivců a tříd na konci školního roku)

2. Dopravní výchova v Litomyšli – žáci 4. třídy (test + praktické dovednosti). Úspěšné žáci získali průkaz cyklisty. Méně úspěšní žáci si mohou test zopakovat ve škole.

Reflexe žáků: kladné hodnocení programu i lektora

3. Dopravní soutěž – Svitavy (4.-8. třída) – postupující žáci ze školního kola.

Reflexe žáků: kladné hodnocení

4. Plánované akce a programy

2. 6. 2023 – finále literární soutěže – Kriminacht 2023 – Litomyšl v Klášterních zahradách (3. a 4. třída + výherkyně z 5. třídy) + beseda s autorem Petrem Hugo Šlikem

Budou oceněni: D. Stráník – 3. třída, E. Pittnerová 4. třída. E. Kuchtová a K. Sotonová 5. třída

5.6. 2023 – Školní výlet Březová nad Rokytnou - Outdoor Resort Březová (2. -9. třída)

Více na: Outdoor Resort Březová - letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy (istan.cz)

Řešena účast žáků z 2. st.

9. 6. 2023 – školní sportovní olympiáda (organizace Mgr. M. Hronová, příprava-třídní učitelé, asistenti pedagoga a žáci 9. ročníku). Žáci budou představovat zástupce vybraného státu (vlajka, tematické oblečení, informace o vybrané zemi, pokřik), budou soupeřit mezi sebou a sbírat body na jednotlivých stanovištích.

5. Hygienické návyky žáků

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci):

A. Pernicová (1. tř.) – připomněla – Den knihy (od 2. třídy již na škole v rámci ČJ probíhají čtenářské dílničky, kde žák představí knihu, kterou přečetl. Žáci dále navštěvují Městskou knihovnu, kde je s vhodnými knižními tituly pro danou věkovou kategorii seznámí p. knihovnice). V případě zájmu žáci předloží tento návrh svému třídnímu učiteli.

Den zvířat – 2. st. – řeší s Mgr. P. Hronovou (odpolední vyučování)-žáci předloží návrh – je důležité nezapomínat na bezpečnost, hyg. opatření, vhodné podmínky pro zvířata.

 Žáci 2. st. – aplikace Bakaláři. Zda by se mohly informační zprávy, které se posílají rodičům, zasílat i žákům (pro lepší informovanost). Informace bude předána třídním učitelům