Žákovský parlament

Žákovský parlament

 1. setkání 18. 9. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. představení metodika prevence a zástupců jednotlivých tříd pro školní rok 2023/2024.

1. ročník: Ema Římalová, Adéla Nevrklová

2. ročník: Ondřej Kmošek, Anežka Pernicová

3. ročník: Mikuláš Flídr, Vojtěch Cacek

4. ročník: Patrik Kovář, Šimon Lněnička

5. ročník: Vojtěch Holec, Josef Doležal

6. ročník: Eliška Kuchtová, Jiří Secký

7. ročník: Sabina Žroutová, Michal Tobek

8. ročník: Michaela Smékalová, Josef Kuchta

9. ročník: Eliška Rosendorfová, Jakub Holec

2. Seznámení členů žák. parlamentu se smyslem a náplní žákovského parlamentu

3. Volba předsedy a místopředsedy žák. parlamentu

Předseda: Vojtěch Holec

Místopředseda: Eliška Rosendorfová

4. Organizační záležitosti:

Funkce a umístění schránky důvěry, dodržování pravidel slušného a bezpečného chování, zdravení!

5. Aktualizace školního řádu – docházka, hodnocení (seznámení ve třídě – třídní učitelé)

6. Plánovaná akce všeobecné primární prevence – viz PP

7. Plánované akce – září:

Banal- Fatal -2.-5. tř. (15.9. 2023) – reflexe z programu

SVP Alfa Svitavy- adaptační program pro 1. třídu (22. 9. 2023)

8. Dotazy a podněty k řešení – žáci

Nebyly vzneseny