5. Žákovský parlament

Žákovský parlament

5. setkání 10. 1. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce

Programy primární prevence Cesty z Cesty – PPP a SPC Ústí nad Orlicí

11.1. 2024 – Stonožka – 1. třída (1. -3. vyuč. hodina)

                  - Krok za krokem- 6. a 7. třída (4. -6. vyuč. hodina)

1. 2. 2024 – Tajuplný ostrov – 2. a 3. třída (1.-3. vyuč. hodina)

                 - Bolí, nebolí – 4. třída (1.-3. vyuč. hodina)

13.2. 2024 – Líbí, nelíbí – 5. třída (1.-3. vyuč. hodina)

                    Romeo, Julie …8. a 9. třída (4. -6. vyuč. hodina)

Acet ČR

25. 1. 2024– Plavba po online moři – 3. a 4. třída (1.-2. vyuč. hodina)

                   - Jak se nenechat podvést – 6.-9. třída (1.-3. vyuč. hodina)

2.3.2024-  Dětský karneval- téma Havaj (ceny do tomboly)

2. Slušné a bezpečné chování ve škole (i mimo školu)

Rizikové (nevhodné) chování žáci nahlásí třídnímu učiteli, AP, metodikovi prevence, výchovnému poradci, vedení školy, vychovatelce nebo využijí schránky důvěry ve škole nebo na webových stránkách školy. ( Zástupci jednotlivých tříd neevidují žádné nevhodné nebo rizikové chování, které by chtěli nahlásit a řešit).

3. Řídíme se školním řádem. Pravidla platí pro každého!

4. Tolerance vůči osobám jiné národnosti, náboženství, aj.- nevyčleňujeme je z kolektivu.

5. Služba žáků 9. třídy v šatnách o velké přestávce- podle slov žáků došlo ke zlepšení situace. Nedošlo již k žádné stížnosti. (Služba shozené oblečení pověsí zpět na věšáky)

6. Nevhodné chování žáků na chlapeckých toaletách – Došlo ke zlepšení. U toalet je pedagogický dozor a nejsou známé žádné stížnosti.

7. Pololetí – připomenutí čtvrtletních prací – 1 čtvrtletní práce za den (může být naplánován i krátký test a zkoušení). Klasifikace bude uzavřena 23.1. 2024 a následuje pedagogická porada 24. 1. 2024

8. Výpis z vysvědčení – 31.1. 2024

9. Pololetní prázdniny – 2.2. 2024

10. Dotaz na žákyně 9. třídy- Zda se zlepšilo chování mladších žáků vůči nim. Nahlášené nevhodné chování se již neopakovalo. (4. Žákovský parlament)

11. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.