6. Žákovský parlament

Žákovský parlament

6. setkání 8. 2. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Reflexe žáků z programů primární prevence.

Cesty z Cesty – PPP a SPC Ústí nad Orlicí

11.1. 2024 – Stonožka – 1. třída (1. -3. vyuč. hodina)

                  - Krok za krokem- 6. a 7. třída (4. -6. vyuč. hodina)

1. 2. 2024 – Tajuplný ostrov – 2. a 3. třída (1.-3. vyuč. hodina)

                 - Bolí, nebolí – 4. třída (1.-3. vyuč. hodina)

Acet ČR

25. 1. 2024– Plavba po online moři – 3. a 4. třída (1.-2. vyuč. hodina)

                   - Jak se nenechat podvést – 6.-9. třída (1.-3. vyuč. hodina)

Zástupci jednotlivých tříd hodnotili programy kladně a podělili se o nové a zajímavé informace.

2. Klima třídy – zástupci tříd neevidují žádný problém ve třídě nebo nevhodné (rizikové) chování

3. Poděkování žákům za účast a umístění v soutěžích: recitační soutěž, přírodovědná soutěž- poznávačka, matematická soutěž – Matýsek, aj.

Plánovaná soutěž v jazyce anglickém a německém

4. Připomenutí termínu - 2. 3. 2024-  Dětský karneval- téma Havaj (ceny do tomboly) a výzdoba tělocvičny  (výroba na hodinách VV a Pč)

5. Lyžařský výcvik: 1. st. Peklák – poslední lekce v pondělí 12.2. 2024 odpadá z důvodu nepříznivého počasí. Pokud se zlepší situace, bude lekce v náhradním termínu.

2. st. Lyžařský výcvik – 18. – 23.2. 2024 (p. učitelka Ondráčková)

6. Plánované akce:

Programy primární prevence – PPP a SPC Ústí n. Orlicí

13.2. 2024 – Líbí, nelíbí – 5. třída (1.-3. vyuč. hodina)

                    Romeo, Julie …8. a 9. třída (4. -6. vyuč. hodina)

Termín školního výletu – 13.6. 2024

7. Do 20.2. 2024 – podání přihlášek na SŠ a SOU (Mgr. Hronová)

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Zástupkyně 9. třídy navrhly školní akci – „Bláznivý týden“ (každý den žáci přijdou oblečeni dle vyhlášeného tématu). Žákyně vypracují návrh a naplánují termín realizace.