8. Žákovský parlament

Žákovský parlament

8. setkání 18. 4. 2024

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Reflexe žáků z krajského kola recitační soutěže v Pardubicích. Poděkování za účast a blahopřání pro M. Flídra (3. tř.) a J. Myšáka (5. tř.).

2. Reflexe žáků 5. a 9. třídy z přijímacích zkoušek

3. Poděkování žákům 6. a 7. třídy za pomoc při Zápisu do 1. třídy (budou jim uděleny kredity)

4. Čtvrtletní práce, klasifikace

5. Dotaz metodika prevence na klima třídy, vzájemné vztahy ve třídě a ve škole. Zástupci žáků sdělili, že nezaznamenali žádné nežádoucí chování ve třídě, klima třídy je příznivé.

Mladší žáci si stěžovali na nevhodné a hrubé chování J. Faita (4. třída) o přestávkách a volných hodinách. Informace byla předaná TU (+ řešení metodikem prevence s žákem a na rodičovských schůzkách se zákonným zástupcem žáka)

6. Plán akcí na duben

SCIO – testování 5. třídy (8. 4. -12.4. 2024)

11.4. 2024 – krajské kolo recitační soutěže (Pardubice)

12.4. 2024 – McDonald Cup – Litomyšl 1. -3. ročník

16. – 19. 4. 2024 – Trstěnický slavík

19. 4. 2024  - McDonald Cup – Litomyšl 4. a 5. ročník

22.4. 2024 -Minifotbal Litomyšl- chlapci 6. – 9. ročník

23.4. 2024 – Den Země (program a rozpis tras úklidu jednotlivých tříd)- bližší informace poskytnou žákům třídní učitelé

24. 4. – 29. 4. 2024- školní zájezd do Anglie „Londýn jak ho neznáte“ (Bc. Kozáčková)

6. 5. 2024 – Dopravní výchova (soutěž) ve škole- 4. – 9. ročník

7. 5. 2024 – Poznávačka Litomyšl (SVČ) – finále (postupující žáci)

10. 5. 2024 – Dopravní soutěž postupujících žáků ve Svitavách

10.5. 2024 – Dopravní výchova v Litomyšli  - 2. část (SVČ Litomyšl)- 4. ročník

7. „Bláznivý týden“ – program žáků 9. ročníku – v přípravě. Seznámili zástupce jednotlivých tříd s návrhem a vybranými aktivitami (tématy). Na VV vypracují plakát, který okopírují a vyvěsí ve škole a ve třídách. Termín: 13. 5. -17. 5. 2024

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)- Nebyly vzneseny.