Zápis ze schůze parlamentu

1. schůze žákovského parlamentu 

7. 9. 2020
Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2020/2021

1. ročník   Jakub Doležal, Anna Kovářová

2. ročník   Vojtěch Holec

3. ročník   Eliška Kuchtová

4. ročník   Dorota Doležalová

5. ročník   Tereza Monika Škeříková

6. ročník   Jan Tobek, Jakub Holec

7. ročník   Ela Šindelářová

8. ročník   Karolína Kuchtová

9. ročník   Barbora  Kučerová
 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Karolína Kuchtová

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry

stálí zástupci tříd už sami dokázali informovat nové členy, metodička prevence pouze doplnila některé informace

4) Organizační záležitosti

     - připomenutí hygienických opatření, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování
 

5) Plánované akce

vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s výskytem a šířením koronaviru na území ČR budou v tomto školním roce akce omezeny

Rej strašidel – bude se ještě projednávat, Adventní dílny – bez přítomnosti rodičů, Vánoční besídka pro veřejnost – zrušena

6) Dotazy

8. a 9. ročník:

odchod na oběd bez doprovodu učitele (schváleno)