1. žákovský parlament

1. setkání 10. 9. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

  1. Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu
  2. Představení metodika prevence a jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2021/2022.

                    1. ročník: Flídr Mikuláš, Kuřová Alena

                    2. ročník: Kovář Patrik, Vopařilová Lucie

                    3. ročník: Hubinka Josef, Sigl Martin

                    4. ročník: Cacek Jonáš, Kuchtová Eliška

                    5. ročník: Doležalová Dorota, Švarcová Sofia

                    6. ročník: Kučerová Eliška, Hubinková Eliška

                    7. ročník: Nelly Čonková, Tobek Jan

                    8. Šindelářová Ela, Šponar Filip

                    9. Šplíchalová Eva, Pekárik Daniel

3. Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

předseda: Šindelářová Ela

místopředseda: Doležalová Dorota

4.Organizační záležitosti

funkce a umístění schránky důvěry, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování, dodržování hygienických opatření, zápisy podmětů od žáků – předseda

5. Plánované akce

na měsíc září

programy primární prevence na 1. pololetí školního roku

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.