3. žákovský parlament

3. setkání 11. 11. 2021

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce na měsíc listopad:

2.11. Technohrátky SŠ technická Vysoké Mýto (8. a 9. r.)

4.11. Kariérové poradenství (9.r.)

4.11. Projektový den SOU Polička (7. a 8.r.)

15.11. Exkurze Cimbria + SKM Litomyšl (8.a 9.r.)

25.11. Adventní dílny

2. Adventní dílničky-příprava, realizace, informace o samotném výrobku, organizace ve školní budově (bez účasti veřejnosti)

3. Čtvrtletní práce

4. Upozornění na dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

5. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

6. Schránka důvěry – účel, prevence proti zneužívání (není nástrojem pomsty spolužákovi)

7. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Dotaz na lyžařský výcvik – řeší a organizuje p. učitelka N. Ondráčková (v řešení- domluva termínu)