5. žákovský parlament

5. setkání 10. 1. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce:

Programy MPP na druhé pololetí

Lyžařský výcvik 16.1. -22. 1. 2022

Školní karneval – konání záleží na mimořádných opatřeních nařízených vládou ČR

2. Karanténa – distanční výuka (bezpečná práce v on-line prostředí, prevence kyberšikany)

3. Pololetní klasifikace, pololetní práce

4. Dodržování mimořádných opatření nařízených vládou ČR, zhoršující se situace výskytu nemoci Covid 19

5. Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování ve škole (vulgarismy)

6. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny