7. žákovský parlament

7. setkání 17. 3. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Omluveni: ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

Program:

1. Plánované akce:

  • 18.3. 2022 – Dravci
  • 21. 3. 2022 – Ponožkový den (Světový den Downova syndromu)- zapojení tříd
  • Preventivní program Policie ČR – 6.-9. třída – Prevence rizikového chování - dne 1.4. 2022
  • Preventivní program Policie ČR – Vlastní bezpečí: 1.-3. třída – dne 7.4.2022

4. a 5. třída – dne 8.4. 2022

2. Reflexe z preventivního program MP Education

  • Na světe nejsi sám -1. -3. ročník
  • Z housenky motýlem 4. a 5. ročník

3. Dodržování pořádku v šatnách a na chodbě

4. Pořádek ve školních lavicích

5. Rozvolňování mimořádných opatření nařízených vládou ČR

6. Připomenutí dodržování pravidel slušného a bezpečného chování

7. Klima třídy: vyjádření zástupců jednotlivých tříd (6. třída – došlo ke zlepšení vztahů mezi dívkami ve třídě)

8. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.