10. žákovský parlament

 10.  setkání 9. 6. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Reflexe zástupců 9. ročníku o přijetí k dalšímu vzdělávání (střední školy a střední odborné školy). Přejeme mnoho úspěchů v nové škole!

2. Klima třídy – vyjádření jednotlivých zástupců tříd (shrnutí za celý školní rok)

3. Evaluace MPP  a  počtu výskytu případů  rizikového chování  (pouze šarvátky a drobné rozepře mezi žáky)

4. Závěrečná klasifikace

5. Odevzdávání učebnic, úklid ve třídách

6. Nabídka ZUŠ – rozšíření tanečního oboru – pro starší dívky (5.-9. ročník)

7. Školní výlet – 17.6. 2022 – žáci 1. třídy a MŠ

 23.6. 2022 – 2.-5. ročník – Dolní Morava

                      6. ročník – Brno (podzemí, laser game)

                      7. ročník – Brno (Bruno park)

                      8. ročník – Pardubice – úniková hra

                      9. ročník – Cakle

8. Závěrečný týden školního roku:

  • 27.6. 2022- třídnické práce, odevzdávání a výměna učebnic, úklid ve třídách (1. st. končí v 11. 30, 2. st. končí ve 12:25)
  • 28.6. 2022 – dokončení třídnických prací
  • 29.6. 2022 – Branný den
  • 30.6. 2022 -Slavnostní zakončení školního roku

(Sdělení zástupců 9. ročníku o plánech a přípravách na rozloučení se školou)

9. Poděkování zástupcům jednotlivých tříd za účast a spolupráci v „Žákovském parlamentu“

10. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.