PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2020/2021

 

1. třída 

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Šikana, škádlení a já - Dobrodružství na hranicích. Interaktivní zážitkový program,

během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana.

Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. 

8. 2. 2021 (2h.)

 

2. + 3. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Naše tělo jako domovInteraktivní zážitkový program, během

kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky

a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí.

8. 2. 2021 (2h.)                

 

4. + 5. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy     

Moje planeta, můj domovDobrodružství v pralese.

Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci zjistí hlavní

současné enviromentální problémy planety Země a budou hledat

odpověď na otázku, co může každý sám dělat pro spokojené trvání života na Zemi. 

8. 2. 2021 (3h.)

 

6. + 7. třída

Začátekadaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 

pouze 6. ročník 5. 10. 2020 (3h.)

Sex, Aids a vztahy Co je HIV/AIDS, jak se přenáší? Jaká jsou další rizika

neuvážlivého jednání v sexuální oblasti? Aktivizační program, při kterém žáci

sami rozhodují o osudu vrstevníků v příběhu.       

8. 2. 2021 (3h.) 

                                 8. + 9. třída

Jak se nenechat podvéstKritické myšlení je aplikováno

na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor:

Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi. Kritické myšlení na internetu.  

10. 2. 2021 (3h.)

 

Beseda – Probační a mediační služba

Prevence kriminality, trestné činnosti a postupu při řešení následků trestného činu.

 

II. stupeň

Komenský 20206.+7. roč. (2h.), 8.+9. roč. (2h.)   24. 11. 2020 od 8:45h.

Žáci se seznámi s fakty o životě J. A. Komenského; na tomto základě pak

nakreslí časovou osu svého vlastního života. Žáci si v průběhu programu

uvědomí základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování.

Příkladem Komenského a příběhem ze současnosti jsou inspirováni k zamyšlení

nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou

pracovat na některé z problematických oblastí svého života.    

                                BanalFatal   27. 4. 2021 (10:00 – 11:30h.)

Program prevence úrazů páteře a míchy.

 1. schůze žákovského parlamentu 7. 9. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2020/2021

1. ročník   Jakub Doležal, Anna Kovářová

2. ročník   Vojtěch Holec

3. ročník   Eliška Kuchtová

4. ročník   Dorota Doležalová

5. ročník   Tereza Monika Škeříková

6. ročník   Jan Tobek, Jakub Holec

7. ročník   Ela Šindelářová

8. ročník   Karolína Kuchtová

9. ročník   Barbora  Kučerová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Karolína Kuchtová

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry

    - stálí zástupci tříd už sami dokázali informovat nové členy, metodička prevence pouze doplnila

      některé informace

4) Organizační záležitosti

     - připomenutí hygienických opatření, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování

5) Plánované akce

    - vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s výskytem a šířením koronaviru na území ČR

       budou v tomto školním roce akce omezeny

       Rej strašidel – bude se ještě projednávat, Adventní dílny – bez přítomnosti rodičů,

       Vánoční besídka pro veřejnost – zrušena

6) Dotazy

    - 8. a 9. ročník:

 

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (schváleno)

5. schůze žákovského parlamentu 10. 3. 2020 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

- sběr papíru (na jaře se zřejmě nebude konat)

- Mobilní planetárium 8. 4. – MŠ, 1.-3. roč.

- Preventivní programy 15. 4. – 1.-3. roč. (náhradní termín z důvodu nemoci)

- Zápis do 1. ročníku 15. 4. 

2) Provozní záležitosti

- žáci 1. ročníku chodí na oběd vždy dopředu, možnost přidání porce po domluvě s kuchařkami (dětem obědvání trvá delší dobu, někdy potřebují pomoc paní učitelky)

- vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru byli žáci poučeni o dodržování hygienických návyků (mytí rukou, kýchání, smrkání apod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 11. 3. uzavřena základní škola a do odvolání zrušena školní výuka. Domácí úkoly budou žákům zasílány prostřednictvím e-mailů.

Internet bude i nadále využíván jako komunikační prostředek mezi učiteli a žáky, případně jejich rodiči. Aktuální informace o vývoji situace budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

 

 

 4. schůze žákovského parlamentu 21. 1. 2020

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Krok za krokem (posílení třídního kolektivu) PPP 22. 1. od 9:50h.

    - 30. 1. předání výpisu vysvědčení, 31. 1. pololetní prázdniny

    - 4. 2. Divadélko pro školy, cena: 50 Kč, MŠ, I. i II. stupeň

    - 10. 2. – 14. 2. jarní prázdniny

       Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, pravidlech silničního 

       provozu a slušném chování.

    - 29. 2. pozvánka na Dětský karneval a Maškarní ples, téma: Na farmě

2) Provozní záležitosti

- mobilní hra „Pokémoni“ – žáci byli upozorněni na nebezpečí spojená s herní aplikací,

  po příchodu do školy se mají věnovat přípravě na vyučování, nesmí po 7:30 h. odcházet ze 

  školy, pohybovat se v areálu školy a hrát tuto hru

- zákaz vstupu do šaten ve venkovní obuvi, dodržování pořádku

- připomenuta pravidla slušného chování

3) Připomínky

- žádost žáků 2. stupně o samostatný odchod na oběd

- předbíhání v řadě na oběd

  - na pedagogické radě bude projednáno přijatelné řešení situace, domluvená pravidla

 

  3. schůze žákovského parlamentu 22. 11. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence

PROGRAM

1) Organizační záležitosti, plánované akce

    - preventivní program Acet z.s. p. Kadlecová, 7. ročník Říkat ano, říkat ne (3. a 4. vyuč.h.),                  4. + 5. roč. Aby učení nebylo mučení (oběd 11:35h., 6. a 7. vyuč.h.)

      Změna rozvrhu hodin!

    - 28. 11. – poslední lekce plaveckého výcviku, 14:00h.-18:00h. – Adventní dílny

    - 5. 12. Čertovské rojení

    - 9. 12. Filharmonie Pardubice (Hudba tančí staletími – MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) 70 Kč

    - 12. 12. Vánoční besídka 16:00h. spojená s charitativním prodejem výrobků 

    - 20. 12. Třídní besídky (program dle domluvy se třídními učiteli)

2) Poučení

Žákům byla připomenuta pravidla slušného chování ve vztahu k pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, dospělým a starším lidem, ve vztahu ke spolužákům ve třídě, starším i mladším žákům školy. Zdůrazněno bylo opět dodržování pořádku v šatnách, ve třídách a na chodbách školy.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist