Odkaz na schránku

www.nntb.cz/s/2e67b95

 PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2018/2019

 

1. třída

Kamarádem být, kamarády mít - primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu 29. 4.

 

2. + 3. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 13. 11.

Jsme parta - primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt 29. 4.

 

4. + 5. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 11. 10.

Říkat ano, říkat ne - Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací. 29. 4.

 

6. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 11. 10.

 

6. + 7. třída

Skrytá nebezpečí internetu 1 - Počítačové hry: násilí a závislost. Témata rizik internetu: lživý obsah, pornografie, nebezpečné kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika pořizování fotografií a videí, ochrana osobních informací a hesla. 12. 2.

 

8. + 9. třída

Přátelství a láska - O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů.

O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. Jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen. 19. 2.

 1. schůze žákovského parlamentu 14. 9. 2018

 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová

 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2018/2019

          1. ročník Eliška Kuchtová

          2. ročník Dorota Doležalová

          3. ročník Eliška Cacková

          4. ročník Dominik Němec

          5. ročník Ela Šindelářová

          6. ročník Matěj Sejkora

          7. ročník Radek Holec

          8. ročník Pavlína Rosendorfová

          9. ročník Pavlína Říhová

 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

      předseda: Pavlína Rosendorfová

      místopředseda: Radek Holec

 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry

 

4) Organizační záležitosti

     - stravování – obědy od 17. 9.

 

5) Plánované akce

     - Divadélko pro školy – bajky pana Ezopa 18. 9.

     - Filharmonie – představení k 100. výročí založení ČSR 19. 9.

     - Plavání (I.stupeň od 20. 9.) - organizace

     - Programy všeobecné primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí, Etika mezi světy

     - Sběr papíru (říjen)

     - Rej strašidel 25. 10.

 

6) Diskuse

    - dívčí WC – žádost o pořízení klíče a možnost zamykání kabinek

 5. schůze žákovského parlamentu 14. 6. 2018

Přítomni byli: všichni zástupci tříd, p. ředitelka a metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení sportovní olympiády – v příštím roce zařadit více volných disciplín

2. Vyhodnocení sběru papíru

 

3. Seznámení s organizací závěrečného týdne školního roku:

! Z provozních důvodů se nebudou vařit obědy !

- Po 25. 6. - výměna učebnic, úklid tříd; zkrácená výuka – 1. stupeň 11:30h., 2. stupeň 12:25h.

- Út 26. 6. - Branný den – nácvik 1. pomoci, Armáda ČR; 4. - 9. roč. Branný závod

- St 27. 6. - třídnické práce

- Čt 28. 6. - pěší turistika „Trstěnická padesátka“

- Pá 29. 6. - slavnostní zakončení školního roku, 7:50h. vydání vysvědčení ve třídách, 8:30h. slavnostní zakončení roku v tělocvičně (zhodnocení školního roku, vyřazení předškoláků z MŠ, rozloučení s žáky 9. roč.)

 

4. Poučení o bezpečném a slušném chování v době letních prázdnin

  4. schůze žákovského parlamentu 10. 4. 2018

 

Přítomni byli: p. ředitelka, metodik prevence, zástupci jednotlivých tříd

 

Program:

* Plánované akce:

11. 4. Komorní filharmonie Pardubice – Hudba a film, seznamte se prosím

11. 4. Zápis do 1. ročníku od 15:00 h.

12. 4. a 16. 4. - přijímací zkoušky na SŠ

13. 4. Trstěnický slavík – pěvecká soutěž

17. 4. od 10:00 h. Litomyšl – představení Pan Theodor Mundstock 8. - 9. roč.

Den Země (22. 4. 2018) – aktivity (úklid v okolí školy, sběr odpadků)

Exkurze Brno - květen

 

* Třídní schůzky – čtvrtek 19. 4. 2018 od 15:00 do 17:00 h.

– přítomna p. Švadlenková (speciální pedagog)

 

* Ředitelská volna – 30. 4. 2018 (1. 5. 2018 – Státní svátek)

7. 5. 2018 (8. 5. 2018 – Státní svátek)

 

* 25. 4. Preventivní programy: 6. - 7. roč. Život v mediální džungli

8. - 9. roč. Holocaust

* Sběr papíru – 22. a 23. 5.

* „Trstěnická padesátka“ - poslední týden v červnu

 

* Připomínky z řad zástupců:

- žádost o interaktivní tabuli do třídy

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist