3. schůze žákovského parlamentu 26. 1.

 

Přítomni byli: p. ředitelka, metodik prevence, všichni zástupci tříd

 

Program:

1. Akce školy: 30. 1. Litomyšl – Zimní OH (1.stupeň) – krasobruslení, taneční sport

31. 1. Planetárium – 1. stupeň + MŠ

Vydání výpisu vysvědčení

2. 2. Pololetní prázdniny

9. 2. Divadélko pro školy – Devatero pohádek (1. stupeň) + MŠ

Fenomén Karel Čapek (2. stupeň)

3. 3. Karneval – téma: Zvěřinec – prosba o příspěvek do tomboly

 

2. Seznámení s výsledky vyplněných dotazníků - školní stravování z pohledu žáků a rodičů

 

3. Připomínky: Žádost ze strany 2. stupně – zájem o exkurze

+ předání dotazníků k vyplnění (zjištění názorů na školní stravování z pohledu žáků a rodičů)

 2. schůze žákovského parlamentu 24. 11.

 

Přítomni byli: p. ředitelka Mgr. Simona Kubešová, vedoucí školní jídelny Jana Siglová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová, zástupci tříd z 1. - 3. roč., všichni žáci 4. - 9. roč.

 

Program:

1. Na žádost žáků byl zakoupen nový fotbalový míč a na pedagogické radě schválen pobyt na hřišti za školou v době velké přestávky v případě příznivého počasí a dle domluvy.

 

2. K projednání: Chování na WC v době přestávek

 

3. Akce školy: 30. 11. Vánoční dílny

20. 12. Vánoční besídka

 

4. Stravování - vysvětlení výživových norem na základě kterých se počítá spotřební koš

(dodržování doporučení, kontrola hygieny)

+ předání dotazníků k vyplnění (zjištění názorů na školní stravování z pohledu žáků a rodičů)

  1. schůzka parlamentu 22. 9. 2017

Přítomni byli všichni zástupci tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová a metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová.

Program:

1) Představení jednotlivých zástupců pro školní rok 2017/2018

1. ročník Dorota Doležalová a Miroslav Drexler

2. ročník Lucie Benešová

3. ročník Jakub Jareš

4. ročník Tomáš Kodym

5. ročník Daniel Pekárik

6. ročník Radek Holec

7. ročník Pavlína Rosendorfová

8. ročník Pavlína Říhová

9. ročník Tereza Kmošková

 

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda: Tereza Kmošková

     místopředseda: Pavlína Říhová

 3) Seznámení s náplní a smyslem existence žákovského parlamentu (přednášení návrhů ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, akcím, vzájemnému soužití apod.), umístěním            a funkcí schránky důvěry

 4) Plánované akce:

Rej strašidel

Programy primární prevence – PPP Ústí nad Orlicí

 

 5) Diskuse:

- požadavek ze strany žáků – zakoupení nového fotbalového míče

- pobyt na hřišti za školou v době velké přestávky

 PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE

 školní rok 2017/2018

1. třída

Stonožka - posílení vrstevnických vztahů, předcházení vzniku šikany a agrese  (2. 3. 2017)               


2. a 3. třída

Stonožka - posílení vrstevnických vztahů, předcházení vzniku šikany a agrese (31. 10. 2017)

Bolí, nebolí - informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany (20. 3. 2018)


4. a 5. třída

Stonožka - posílení vrstevnických vztahů, předcházení vzniku šikany a agrese (31. 10. 2017)

Líbí, nelíbí - prevence sexuálního zneužívání (20. 3. 2018)


6. a 7. třída

Kybersvět - prevence kyberšikany, netolismu (31. 10. 2017)

Zrcadlo - prevence poruch příjmu potravy (20. 3. 2018)

Vánoce (29. 11. 2017)

Vážíš si svého těla? (25. 4. 2018)


8. a 9. třída

Romeo a Julie…  - stěžejním tématem programu je partnerství (31. 10. 2017)

Zrcadlo - prevence poruch příjmu potravy (20. 3. 2018)

Jak se nenechat podvést (29. 11. 2017)

Holocaust (25. 4. 2018)

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist