2. schůze žákovského parlamentu 22. 10. 2019 

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy, metodik prevence 

 

PROGRAM

1) Seznámení s výsledky volby předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

2) Organizační záležitosti, plánované akce 

    - plavecký výcvik (24. 10. – pyžamo – nácvik 1. pomoci) 

    - 24. 10. Rej strašidel  - organizace akce, pohoštění, dýně, masky

      Poučení o chování v souladu se školním řádem.

    - 25. 10. Den se třídním učitelem – úklid třídy, aktivity k posílení vrstevnických vztahů,hry

3) Poučení před podzimními prázdninami 

    Upozornění na bezpečný pohyb v okolí školy – změna zastávky autobusu, dopravní          značky 

4) Dotazy

    - 5. ročník: Žádost o účast na stezce odvahy s žáky 2. stupně – bude se projednávat  

 

 

1. schůze žákovského parlamentu 10. 9. 2019

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Lada Jiroutová 

PROGRAM

1) Představení jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2019/2020

1. ročník   Josef Doležal, Sofie Kovářová

2. ročník   Tereza Holcová

3. ročník   Anna Vopařilová

4. ročník   Eliška Cacková, Lucie Benešová

5. ročník   Leoš Borek, Jan Tobek

6. ročník   Ela Šindelářová

7. ročník   Matěj Sejkora

8. ročník   Radek Holec

9. ročník   Pavlína Rosendorfová

2) Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

     předseda:            Ela Šindelářová

     místopředseda:   Radek Holec 

3) Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu, funkcí a umístěním schránky důvěry 

4) Organizační záležitosti

     - dodržování pořádku v šatnách, na chodbách a ve třídách (úklid oblečení a obuvi)

     - poučení o bezpečnosti v okolí školy

5) Plánované akce

    - plavecký výcvik (I.stupeň – každý čtvrtek od 19. 9.)

    - 27. 9. Program všeobecné primární prevence: Začátek - 1., 2. a 3. ročník - PPP 

6) Dotazy

    - 9. ročník:

      odchod na oběd bez doprovodu učitele (bude projednáno)

      možnost pobytu ve třídě v době přestávek (zamítnuto z důvodu bezpečnosti a dohledu nad žáky)

 

                                                                                                                                                                                       

V pátek proběhl v 1.,2. a 3. třídě preventivní program s názvem Začátek. Žáci se během programu měli možnost lépe poznat, odhalit svoje přednosti i nedostatky. Z nabídnutých a realizovaných aktivit byly děti nadšené a celý program splnil naše očekávání. 

 Foto zde.

PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2019/2020

1. třída  

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy    27. 9. 2019 

Šikana, škádlení a já - Dobrodružství na hranicích. Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.    2. 3. 2020 

2. + 3. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy    27. 9. 2019 

Naše tělo jako domov – Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí.

                                                                                                                             2. 3. 2020

4. + 5. třída

Stonožka – Posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese  22. 4.  

Aby učení nebylo mučení - Interaktivní program, během kterého účastníci získají motivaci              a výbavu (jak se naučit se učit) ke zdravému řešení problému s obtížemi s učením se.   25. 11. 2019

Říkat ano, říkat ne - Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.    2. 3. 2020

Selektivní prevence 5. roč. - 10. 12. 2019, 6. 3. 2020, 3. 4. 2020

6. + 7. třída

Krok za krokem – prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – agrese, šikana; posílení tolerance mezi žáky   28. 4. 2020 (6. i 7. roč.)

Kult krásného těla - Prevence poruch příjmu potravy a sebepoškozování. Charakter vs. Image. Důraz na správné sestavení životních hodnot a nebezpečnost urážek a zesměšňování vzhledu.

                                                                                                                           2. 3. 2020

8. + 9. třída

Krok za krokem – prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – agrese, šikana; posílení tolerance mezi žáky   8. roč. 15. 4. 2020, 9. roč. 22. 1. 2020

Ledová země – Hra o finanční gramotnosti - 4 hodinová zážitková hra s post-apokaliptickou tématikou. Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Dlouhodobé rozhodování.     2. 3. 2020 

 Zápis ze 7. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy a metodik prevence

Program:

1. Zhodnocení školního roku, třídních výletů

2. Seznámení s organizací závěrečného týdne

    Po - výuka dle rozvrhu

      Út - Branný den (Hasiči, 1. pomoc – Červený kříž, Střelba ze vzduchovek)

      St – rozdávání sešitů, výkresů, úklid třídy

      Čt – volný den (program dle domluvy jednotlivých tříd s třídními učiteli)

      Pá - rozdávání vysvědčení

 Zápis z 6. schůze žákovského parlamentu

 

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy, metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení akcí:

Preventivní programy pro 1. stupeň (hodnoceny kladně)

Den Země – beseda s myslivcem, domluva náhradního termínu pro praktické ukázky

 

2. Školní řád – připomenutí pravidel, poučení o ochraně svého zdraví a zdraví svých spolužáků,

o zákazu činnosti zdraví škodlivé a nošení tabákových výrobků do školy

 

3. Ovoce a mléko do škol – žákům bylo vysvětleno, že si sami nemohou brát výrobky z beden,

paní asistentky jim podle počtu výrobky rozdají do jednotlivých tříd

 

4. Preventivní opatření a poučení vztahující se ke komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů

a internetové sítě

- jakékoli urážky, pomluvy, nadávky, které jsou navíc písemně doložitelné, jsou nepřípustné

- vhodnější forma je osobní rozhovor, kde si navzájem mohou obě strany problém vyjasnit otevřeně

- třídnické hodiny budou opět zaměřeny na podporu dobrých vztahů ve třídě

 

5. Připomínky z řad žáků:

- nákup sportovních pomůcek (míčky apod.) a dofouknutí míčů na pobyt venku v době

velké přestávky

- doplňování papírových ručníků a toaletních papírů na WC (kontrola)

- oprava toalety – protíká WC

- nákup nových pastelek do družiny

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist