Zápis z jednání školské rady – 7.10.2021

Zápis z jednání školské rady – 7.10.2021

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Lenka Hubinková

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

Host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

 

Program:

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 28.6.2021

2.      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

3.      Rozbor hospodaření za rok 2020, rozpočet pro rok 2021

4.      ŠVP

5.      diskuze

 

Průběh jednání:

1. Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

2. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová seznámila členy školské rady s Výroční zprávou za rok 2020/2021

3. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová s rozborem hospodaření za rok 2020 a s rozpočtem na školní rok 2021

4. Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová informovala o procesu revize školního vzdělávacího programu, zejména o postupné úpravě osnov předmětu informatika.

5. L. Hubinková vznesla následující připomínky a požadavky:

 - u žáků 3. r. sjednotit zasílání informací

- proškolit rodiče v používání aplikace Bakaláři

- posílat domů všechny známkované práce

- nechat žáky sbírat alespoň 1x měsíčně odpadky po obci, které jsou na cestách používaných žáky

- specifikovat rodičům požadavky na nákup kružítka

Požadavky budou sděleny pedagogům na pedagogické radě.