Úvod / Školka / Akce MŠ / Den Země 2023

Den Země 2023

IMG_1839

Nejlepší způsob, jak oslavit Den Země, je prospěšnou činností a venku v přírodě! Dne 27. dubna 2023 se všichni žáci včetně prvnáčků a mateřské školy pustili do úklidu v okolí školy a v katastru obcí Trstěnice a Čistá. Rozdělili jsme se do týmů podle tříd a svými učiteli se žáci vydali na předem naplánované trasy. Recyklovatelný odpad třídili do určených kontejnerů a směsný odpad jsme nakupili na přístupných místech. Obci Trstěnice děkujeme za okamžitý svoz. Současně jsem se zaregistrovali do projektu Ukliďme Česko a pořídili fotodokumentaci naší téměř dvouhodinové snahy.

A jaké máme pocity?


Pepa: „U silnice na Karli jsme objevili velké množství odpadků, uklidili jsme malou plochu, ale odpadků byly plné pytle.”

Filip: „Na výše zmíněném místě bylo i velké množství pohozených plechů a jiných kovových předmětů.”

Dima: „Našli jsme i hodně skla a dokonce i nějakou elektroniku.”

Míša: „Cítím, že jsem pomohla přírodě alespoň o malý kousek.”

Čenda:  „Myslím, že jsme pomohli planetě Zemi.”