Škola nanečisto

IMG_20240130_163059

Naše první setkání předškoláků a jejich rodičů proběhlo 30.1. 2024. Setkání mělo za cíl dětem ukázat prostředí 1. třídy, seznámit je s paní učitelkou, ostatními dětmi a vyzkoušet si nanečisto práci školáka. Úkoly byly pečlivě vybrány k jazykové, sluchové a zrakové přípravě na čtení. Ve třídě se vytvořila velmi příjemná pracovní atmosféra. Děti plnily všechny úkoly nadšeně a s velkou chutí.  Rodiče se dozvěděli praktické nápady, jak s dětmi pracovat a připravit je správně na proces čtení. Již teď se těšíme na opětovné setkání!