Přednáška Mgr. Martiny Švadlenkové

plakát- škola nanečisto, 2024

V rámci projektu s názvem Škola  nanečisto proběhla v pondělí  přednáška speciální pedagožky Mgr. Martiny Švadlenkové. S rodiči předškoláků se věnovala především tématu sociální a emoční připravenosti dítěte na školu. Vyzdvihla též potřebu včasného získání pracovních návyků v návaznosti na zdárný vstup do školy. Rodičům byla dána možnost aktivně vstupovat do debaty a přímo se účastnit dialogu na dané téma. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci rodičů s pedagogy, protože ta je pro hladký přechod dítěte z mateřské školy do základní školy zcela zásadní!