Spolupráce družin v rámci projektů

IMG_5046

V rámci projektů Rozvoj modernizace odborné učebny jazyků a počítačů, Modernizace učebny přírodních věd a Modernizace cvičné školní kuchyňky proběhla spolupráce školních družin, kdy nás 22.3. 2023 navštívila školní družina z Osíka. 

Projekt Rozvoj modernizace odborné učebny jazyků a počítačů proběhl pod vedením p. uč. P. Teplého, který žáky seznámil s 3D tiskem a jeho využitím. 

Poté se žáci přemístili do učebny přírodních věd, kde v rámci projektu Modernizace učebny přírodních věd  pod vedením p. uč. M. Hronové měli možnost pozorovat věci pod mikroskopem, poskládat si vnitřní orgány v trupu člověka, změřit si statický náboj, znázornit magnetické pole pomocí indukčních čar, ukázali si jak funguje magnetické pole Země,  pohybem si vyrobili el. energii a převedli ji  na světelnou nebo pohybovou. 

Nakonec v rámci projektu Modernizace cvičné školní kuchyňky pod vedením p. vychovatelky H. Frajdlové společnými silami upekli Jidáše. Jidáše jsou tradiční velikonoční pečivo z kynutého těsta. Traduje se, že kdo sní Jidáše za svítání na Zelený čtvrtek, bude se těšit pevnému zdraví. 

Strávili jsme tak příjemné středeční odpoledne s novými kamarády.