Spolupráce školních družin v rámci projektů

Projekty Rozvoj modernizace odborné učebny jazyků a počítačů, Modernizace učebny přírodních věd a Modernizace cvičné kuchyňky, probíhá i nadále.

Ke konci školního roku 2022-2023 proběhla spolupráce se ŠD U Školek Litomyšl. Tento školní rok nás navštívila ŠD Čistá a ŠD Zámecká Litomyšl.

V projektu Modernizace cvičné kuchyňky si žáci pod vedením p. vych. H. Frajdlové vyzkoušeli výrobu mýdla, společně jsme pekli perníčky a vytvářeli ovocné špízy.

V projektu Rozvoj modernizace odborné učebny jazyků a počítačů se žáci seznámili s 3D tiskem a jeho využitím pod vedením p.uč. P. Teplého.

V učebně přírodních věd žáci pozorovali předměty pod mikroskopem, poznávali trup člověka, vyrobili si elektrickou energii a převáděli ji na světelnou nebo pohybovou. Vše pod vedením p.uč. M. Hronové.

Žákům z okolních družin se u nás velice líbilo. S nadšením se pustili do všech úkolů a všichni se těšíme na další spolupráci.