Informace ZUŠ Dolní Újezd

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE PROSÍM POUZE ELEKTRONICKY na

https://www.izus.cz/

odkaz: přihláška do ZUŠ

Zápis bude probíhat průběžně po celý měsíc květen, nejpozději však 

do 11. 6. 2021. 

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni prostřednictvím vyjádření, které obdržíte na emailovou adresu, kterou jste uvedli v elektronické přihlášce. 

 Děkujeme za Váš zájem o studium na naší školy,

těšíme se na setkání.

 ZUŠ Dolní Újezd