návrat dětí do MŠ ke dni 12.4.2021

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

Budeme dodržovat následující pravidla:

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,
     děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • časté větrání
 • nesmí se zpívat
 • sportovní činnosti jako součást vzdělávání je v mateřské škole umožněna


U vstupu do budovy školy a v  šatně MŠ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Zde si zákonní zástupci vydezinfikují ruce.
Děti si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce. Mateřská škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

Účast dětí na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Děti se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Dítě, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testováno bezprostředně po svém příchodu.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Pokud dítě vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školky raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.
 

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel, dušnost, rýmu / ucpaný nos
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu, bolest hlavy
 • bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Žádáme všechny rodiče o pozorné přečtení informačních letáků a shlédnutí instruktážního videa. Obdobným způsobem bude probíhat testování vašich dětí. Testování budou provádět rodiče pod dohledem pověřeného pracovníka v prostorách šatny MŠ. Rodiče vyčkají na výsledek testu.

Více informací ZDE

Naše škola obdržela LEPU testy. Instruktážní video k testování. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Pro děti – Jak bude testování probíhat? 

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

V případě  dalších dotazů se obracejte na učitelky MŠ či vedení školy.

Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.2021

Dne 11. 4. 2021 skončí nouzový stav a s ním i platnost opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 včetně jeho dodatků. Péči o děti rodičů vybraných profesí tak již od 12. 4. 2021 nebudou realizovat pověřené školy a školská zařízení, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou o tyto děti pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku). 

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.