Preventivní program 3. až 5. ročníků

Adaptační program SVP ALFA  Svitavy

Žáci 3. a 5. třídy využili v pátek 8. 10. 2021 příjemné slunečné dopoledne k posílení a stmelení vztahů ve třídě. Pod vedením lektorů z SVP ALFA Svitavy se žáci zapojili do skupinových her, kde se blíže navzájem poznali, vyzkoušeli si, jak je důležitá spolupráce a komunikace a není podstatné vždy vyhrát, ale zúčastnit se a užít si pěkné dopoledne se spolužáky.

 

Fotogalerie