Programy primární prevence 2021/2022

Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence.

1. třída 

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (24.9. 2021, 7:50 - 11:30)

Na světě nejsi sám – MP- Education, Mgr. Podzimková (25.2. 2022) – 90 min.

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

 • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
 • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
 • příroda a ochrana životního prostředí
 • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
 • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
 • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
  (šikana, agresivita, extrémismus)

Stonožka – Cesty z cesty, dlouhodobý program primární prevence  PPP – Ústí nad Orlicí, posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu (3 vyučovací hodiny – v jednání – po uvolnění termínu) 

2. + 4. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (1.10. 2021, 7:50 -11:30)

Na světě nejsi sám – MP- Education, Mgr. Podzimková (25.2. 2022) – 90 min.

Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

 • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
 • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
 • příroda a ochrana životního prostředí
 • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
 • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
 • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
  (šikana, agresivita, extrémismus) 

3. + 5. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy  (8.10. 2021, 7:50 – 11:30)

Z housenky motýlem - MP- Education, Mgr. Podzimková (24.2. 2022) – 90 min

Období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny.

 • zdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedince
 • změny tělesné, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí
 • změna vztahů s okolím -co je slušnost, vulgárnost
 • samostatnost a zodpovědnost, kapesné

1. - 5. třída

Vlastní bezpečí - Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, kpt. Mgr. Jiří Tesař -koordinátor prevence za krajské ředitelství (březen-duben 2022)

5. – 9. třída

Učím se učit  - MP- Education, Mgr. Podzimková (21.9. 2021 od 9:50) – 90 min

Aby učení nebylo mučení.

 • sebepoznání žáka (paměť a učení)
 • učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí)
 • chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení
 • motivace, tréma a strach – vliv na učení
 • inovativní vyučovací metody: brainstorming, myšlenkové mapy mnemotechnické pomůcky, POČAČO, Cornell systém psaní poznámek, OneNote, techniky ke zlepšení paměti

6. třída

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy- nová třídní učitelka  (17.9. 2021, 7:50- 12:25)

6. – 9. třída

Prevence rizikového chování- Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, kpt. Mgr. Jiří Tesař -koordinátor prevence za krajské ředitelství (březen-duben 2022)

Do dna? – Cesty z cesty, dlouhodobý program primární prevence  PPP – Ústí nad Orlicí, prevence rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu. (3 vyučovací hodiny – v jednání, po uvolnění termínu)

Nestresuj se stresem - MP- Education, Mgr. Podzimková (2. pololetí) - 90 min. (v jednání- případně bude program realizován ve školním roce 2022/2023)

Stres teenagerů je jiný než u dospělých.

 • co je stres a jak na něj reagujeme
 • různé stresové spouštěče – neúspěch, nespokojenost se svým tělem, škola (zkoušky)
 • důsledky (signály) stresu – zlozvyky, nespavost, sebepoškozování
 • měnící se vztahy mezi vrstevníky, rodinné problémy a jejich důsledky:
  zlozvyky, nespavost, sebepoškozování
 • jak se s ním vypořádat, jak uvolnit napětí a vztek