Plán akcí na školní rok 2022/2023

Plán akcí na školní rok 2022/2023

Plán sestavený v září bude v průběhu školního roku doplněn, případně upraven školním metodikem prevence.

I.                pololetí

ALFA Středisko výchovné péče Svitavska-  adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy nebo kolektivy s potřebou posílení vztahů

      1.třída:            8.9. 2022 8:00-11:30

2. a 3. třída:    9.9. 2022 8:00-11:30

9. třída:           14.9. 2022 8:00-11:30

4. + 5. ročník

Plavba po online moři – Acet ČR z.s. (12.9. 2022)  - 90 min. (od 7:50 h.)

"Piráti útočí"

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

Policie ČR

6. - 9. ročník - Tvoje cesta načisto (9. 11. 2022) - 90 min (od 9:50 h.)

 

II.             Pololetí

Programy všeobecné primární prevence Cesty z cesty – PPP Ústí nad Orlicí -Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje

1.     - 3. ročník

Stonožka – (135 min.)- 3. vyučovací hodiny

Cílem programu je posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany
a agrese v kolektivu.

4.     +5. ročník

Bolí, nebolí - (135 min.)- 3. vyučovací hodiny

Bolí, nebolí: zaměřeno na informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany.

     6. + 7. ročník

Co tam? - (135 min.)- 3. vyučovací hodiny

Program je zaměřený na prevenci záškoláctví.

     8. + 9. ročník

Do dna- (135 min.)- 3. vyučovací hodiny

prevence rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu

6. - 9. ročník

Přátelství a láska– Acet ČR z.s. (25.4. 2023)  - 135 min.- 3. vyučovací hodiny (od 8:45 h.)

Multimediální preventivní program „Přátelství a láska“ pomáhá mladým lidem podpořit pozitivní a zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou. Dnešním dětem a dospívajícím chybí pozitivní vzory a především motivace ke kvalitním a hodnotným mezilidským vztahům. Program by měl být pozitivní podporou pro ty děti a mladé lidi, kteří se přátelské vztahy snaží vytvářet a ukázat alternativu těm, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Hlavním cílem je tedy důraz na vytváření a udržení kvalitních vztahů mezi lidmi.

 

1. – 9. ročník

Prevence rizikového chování

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje, kpt. Mgr. Jiří Tesař -koordinátor prevence za krajské ředitelství.

4. - 5. ročník

 Dopravní výchova – MěÚ Litomyšl – Odbor dopravy (20. 10. 2022)- teoretická část (8:00-12:30) v SVČ Litomyšl

4. -9. ročník

Dopravní výchova – dopravní soutěž na ZŠ Trstěnice