Stonožka v 1. třídě

IMG_20240111_082101

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 proběhl v 1. třídě program všeobecné primární prevence pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Realizován  byl program Stonožka. Cílem programu bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese. Celé dopoledne jsme si moc užili a dozvěděli se o sobě nové věci.

Fotogalerie