Preventivní program

1. ročník   - 24. 9. 2021 (7:50 – 11:30)

ALFA Středisko výchovné péče Svitavskaadaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní

kolektivy - Mgr. Vojtěch Klusoň, speciální pedagog - etoped

3. a 4. ročník - 21. 9. 2021

Evropský týden mobility – Litomyšl

  • Teoretická přednáška – BESIP – Dopravní výchova dětí v SVČ Litomyšl
  • Praktická část – dopravní hřiště Litomyšl

    5. - 9. ročník -   Učím se učit  - MP- Education, Mgr. Podzimková (21.9. 2021 od 9:50) – 90 min 

Aby učení nebylo mučení.

  • sebepoznání žáka (paměť a učení)
  • učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí)
  • chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení
  • motivace, tréma a strach – vliv na učení
  • inovativní vyučovací metody: brainstorming, myšlenkové mapy mnemotechnické pomůcky, POČAČO, Cornell systém psaní poznámek, OneNote, techniky ke zlepšení paměti

6. ročník  ALFA Středisko výchovné péče Svitavska adaptační program šitý na míru pro nově vzniklé třídní kolektivy- nová třídní učitelka  (17.9. 2021, 7:50- 12:25)