Žákovský parlament

Žákovský parlament

 1. setkání 7. 9. 2022

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1.      Seznámení se smyslem a náplní žákovského parlamentu

2.      Představení metodika prevence a jednotlivých zástupců tříd pro školní rok 2022/2023.

                    1. ročník: Kmošek Ondřej, Anežka Pernicová

                    2. ročník: Flídr Mikuláš

                    3. ročník: Kovář Patrik

                    4. ročník: Pittnerová Eliška, Holec Vojtěch

                    5. ročník: Šindelář Michal, Borková Lucie

                    6. ročník: Zavadilová Kristýna

                    7. ročník: Smékalová Michaela, Hubinková Eliška

                    8. ročník: Mrázková Natálie, Ondrůšek Kesi

                    9. ročník: Šindelářová Ela, Šponar Filip

3. Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

předseda: Šindelářová Ela

místopředseda: Flídr Mikuláš

4.Organizační záležitosti

funkce a umístění schránky důvěry, dodržování pravidel bezpečného a slušného chování, dodržování hygienických opatření, zápisy podmětů od žáků – předseda

6. Aktualizace školního řádu – zakotvení nikotinových sáčků – doporučená formulace do školního řádu (seznámeni všichni žáci třídními učiteli)

7. Plánované akce – programy všeobecné primární prevence (viz MPP)

8. Programy všeobecné primární prevence na měsíc září

SVP Alfa Svitavy – adaptační programy šité na míru pro třídní kolektivy

8.9. 2022 – 1. ročník

9.9. 2022 – 2. a 3. ročník

14.9. 2022 – 9. ročník

Acet – ČR

Plavba po on-line moři – 12.9. 2022 – 4. a 5. ročník

9. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.

Zástupci žáků se zabývají akcemi školy- nové návrhy a připomínky