3. Źákovský parlament

Žákovský parlament

 3. setkání 10. 11. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Sbírka pro Zelené Vendolí

Vyhodnocení soutěže – Obrázek žáků na letáčky – žákyně 6. třídy: Sofia Švarcová

Sbíráme krmení pro zvířata – nosíme do školy nebo na obecní úřad do 16.11. 2022

(zástupci tříd připomenou spolužákům ve třídě)

 

2. Reflexe z programu všeobecné primární prevence (9.11. 2022) – žáci 2. st. ZŠ

Policie ČR – Tvoje cesta načisto (protidrogové téma)

Žáci byli spokojeni s vybraným programem, jeho realizací a prezentací policistky. (budeme i nadále s Policií ČR spolupracovat při programech všeobecné primární prevence)

 

3.Plánované akce na listopad

Ředitelské volno: 18.11. a 25.11. 2022

Adventní dílny a rozsvícení vánočního stromečku před školou (akce pro rodiče s dětmi)

Adventní dílny- od 13:30 hod v jednotlivých třídách školy

Rozsvícení vánočního stromečku: 17:00 hod (doprovodný program žáků ZŠ a MŠ, vánoční občerstvení)

 

4. Slušné a bezpečné chování žáků o přestávkách a volnočasových aktivitách v šatnách, na chodbě a v jídelně.

5. Slušné chování, projev tolerance a pomoc žákům s OMJ.

6. Dodržování pravidel podle Školního řádu: Platí stejná pravidla pro všechny žáky

řídíme se Školním řádem.

7. Dodržujeme pořádek v šatně a u botníků.

8. Šetříme energiemi – zhasínáme a zavíráme okna při odchodu ze tříd

9. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny.