Žákovský parlament

Žákovský parlament

 7. setkání 2. 3. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce a programy – březen

3.3. 2023 -  Den bez aktovek  (poděkování M. Smékalové za návrh a vytvoření plakátu)

17.3. 2023 – Matematický „ Klokan“

20.3. 2023 – Velikonoce v EU – Program Eurocentra Pardubice (2. -5. třída)

21.3. 2023 – Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu

22.3. 2023  - Planetárium Brno (4. a 5. třída)

23.3. 2023 – Program všeobecné primární prevence - PPP- Co tam? (6. a 7. třída)

24.3. 2023 - Program všeobecné primární prevence – PPP- Bolí, nebolí (4. a 5. třída)

27. 3. -28.3. 2023 – Recitační soutěž Svitavy (Postupující žáci ze školního kola)

28.3. 2023 – Přírodovědná soutěž (SVČ Litomyšl)

 

2. Velikonoční prodejní jarmark – charitativní akce – Pro Anielku (Nadační fond manželů Pokorných) https://www.nfpokornych.cz/

Podnět přišel ze strany žákyně 4. třídy a žákovský parlament návrh odsouhlasil

Dne: 4.4. 2023

Čas: 13:00 – 16:00

Kde: V prostorách ZŠ (spojovací chodba)

Poděkování žákům 5. a 6. třídy za vytvoření plakátu v hodině informatiky.

Zástupci tříd mají na starost organizaci a (prodejní) stánek jejich kmenové třídy.

 

3. Reflexe žáků z lyžařského výcviku – zástupci tříd hodnotili lyžařský výcvik kladně

 

4. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Návrh žákyně 1. třídy- uskutečnit „Den knihy“ na škole